Rugzakbegeleiding

De rugzak is een andere naam voor de wet op de leerling gebonden financiering (LGF). Deze leerling gebonden financiering is gekoppeld aan de leerling en heeft als doel de onderwijsomstandigheden uit te breiden en te ondersteunen, zodat de leerling ondanks diens beperking toch in het regulier onderwijs kan functioneren. De school ontvangt budget, waaruit extra hulp en begeleiding betaald worden.

De leerling wordt door een begeleider van de school en een ambulante begeleider van een REC begeleid bij zijn problemen. De ambulant begeleider stelt een begeleidingsplan op en de rugzakbegeleider draagt zorg voor een handelingsplan.
De ambulante begeleiding is gericht op het overdragen van expertise aan de school, zodat deze in staat zal zijn om de leerling nog beter te begeleiden binnen het reguliere onderwijs. Zij ondersteunen d.m.v. hulp bij het maken van het handelingsplan, uitvoeren van het handelingsplan, het geven van informatie en adviezen, begeleidende gesprekken met de leerkracht, observaties in de klas en voorlichting.
Een greep uit de taken van de rugzakbegeleider:

 

  • Overleg voeren met de ambulant begeleider vanuit de REC-scholen

  • Opstellen van handelingsplannen voor de rugzakleerlingen

  • Uitvoeren en evalueren van de opgestelde plannen

  • Voortgangsgesprekken voeren met ouders en leerkrachten

  • De leerling met de rugzak twee keer per week 45 minuten buiten de groep begeleiden

  • Overleg met en begeleiding van de groepsleerkracht

  • Bijhouden van de administratie rondom de rugzakleerling