De Ark Huizen Laag

MR notulen

Hieronder vind je een overzicht van de notulen van de Medezeggenschapsraad.

Schooljaar 2021-2022

07-12-2021

08-11-2021

09-02-2022

11-04-2022

14-06-2022

Schooljaar 2022-2023

07-11-2022

16-02-2023

12-04-2023