Connect

Het Connect-programma bestaat uit drie delen:

1. Connect Klanken en Letters - een programma voor vroegtijdige individuele
interventie in het proces van aanvankelijk lezen. Het programma is gericht op het
verbeteren van het klankbewustzijn, de klank-teken-koppeling en het technisch lezen. Vloeiendheid is geen doel bij dit programma.

2. Connect Woordherkenning - is bedoeld voor de tweede periode in groep 3. Connect Woordherkenning wordt echter ook ingezet in groep 4. Bij deze vorm van Connect is nauwkeurigheid belangrijker dan tempo.

3. Connect Vloeiend Lezen – wordt gebruikt in groep 4. Ook na groep 4 is deze vorm te gebruiken voor niet vloeiende lezers. Doel van Connect Vloeiend Lezen is het automatiseren van woordherkenning en het vloeiend lezen van een tekst.

4. Ralfi – tot slot kan het Ralfi lezen niet ongenoemd blijven. Ralfi lezen vertoont veel overeenkomsten met Connect Vloeiend Lezen. Het grootste verschil tussen deze twee interventieprogramma’s is dat er bij Ralfi op tekstniveau wordt gewerkt en bij Connect Vloeiend Lezen op woordniveau. Ralfi is geschikt voor zeer zwakke lezers tot en met groep 8 (en zelfs tot in het Voortgezet Onderwijs) bij wie herhaald aanbieden van woorden geen verbetering laat zien.


Basisprincipes

  • Frequent werken. Connect wordt meerdere keren per week op school uitgevoerd.
  • Doorgaande lijn met thuis. Het is zeer effectief gebleken om de gelezen tekst thuis nogmaals te lezen. Dit thuis lezen mag echter niet ten koste van alles gaan.
  • Duidelijke structuur. Iedere sessie verloopt volgens een vaste structuur.
  • Herhaald lezen. Er wordt drie sessies achtereen met dezelfde oefentekst gewerkt.
  • Bij Connect wordt op directe wijze verbinding gelegd tussen schrijven en lezen. Uit onderzoek is gebleken dat dit een positief effect heeft op het leren lezen.
  • Verder is er bij Connect ook ruim aandacht voor plezier in lezen en leesmotivatie.
  • Lezen =Leuk!