Roosters

In de linkerkolom staan de verschilende roosters aangegeven. In het vakantierooster zijn de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar te vinden. 

In het tweede blok staat ons gym- en zwemrooster.