Wie zijn wij

 

‘Brede zorgschool; kansen in beeld’

Mooi gelegen aan en gebruik makend van het park, speelvelden, het Gooimeer en de atletiekbaan ligt De Ark. Kinderen krijgen hier les op verschillende instructieniveaus. De Ark heeft veel expertise in huis om kinderen te ondersteunen wanneer leren lastig of juist heel makkelijk is. In de school is een plusklas, leeskliniek en een zorgteam t.w. remedial teacher en intern begeleiders. Hierdoor worden we een brede zorg-school genoemd. Een positieve samenwerking met ouders vinden wij belangrijk.

De Ark kijkt over de schoolmuren heen. Kinderen werken samen met ouderen in De Marke, krijgen les van sportverenigingen en kunnen na schooltijd muziekles en techniekmoduldes van Mad Science volgen. Binnen de school is er een peuteropvang en voor-, en naschoolse opvang van het CKO De Ark.

Kinderen krijgen de mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen en wie ze (mogen) zijn. Alles in een leeromgeving waarin een kind zich veilig voelt en hoort dat het gewaardeerd wordt en met plezier naar school gaat. We zien al jaren dat de leerlingprestaties ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. Met het oog op de toekomst gaan wij werken met de 21-eeuwse vaardigheden en groepsdoorbrekend expressieve en creatieve workshops aanbieden.

Voor ouders is er elke maand een koffieochtend. Ontmoeting en thema’s zoals ‘het omgaan met schermtijd’ staan centraal. Voelt u zich vrij om te informeren en aan te schuiven.

U bent van harte welkom op De Ark!

Klik hier om het hele schoolconcept te lezen.