Team

Het team van de Ark wordt gevormd door zo’n 20 enthousiaste medewerkers. Zij zijn verdeeld over onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Naast de locatiedirecteur en de groepsleerkrachten werken op onze school RT-ers, een administratief medewerkster en een schoolschoonmaker.