Plusklas

Schoolvereniging Ichthus heeft ook een Plusklas. Voor kinderen van alle Ichthus locaties die de leerstof zeer makkelijk tot zich nemen en meer uitdaging nodig hebben, is er de mogelijkheid om een keer in de week de Plusklas te bezoeken. Deze Plusklas is op de locatie van De Ark, Salland 2.

In de Plusklas wordt aandacht besteed aan het leren leren (studievaardigheden), het leren denken (logisch denken) en het leren leven (sociale vaardigheden). 

Elk jaar doen de leerlingen van de Plusklas ook mee aan het landelijke techniektoernooi.

Wie er voor de Plusklas in aanmerking komen kunt u in de folder lezen.