PCBS de Ark

Adres: Salland 2
1274 KL Huizen
Telefoon: 035 – 5266835
E-mail: deark@ichthushuizen.nl
Website: www.arkhuizen.nl

Directeur: dhr. R.C. van Ommeren
Locatieleider: dhr E.J.W. Pots
Aantal leerlingen: ca. 210